Please Join Us

Become_Member_Now_194px

Membership costs only 150:- per year which supports the Society (which started in 1920) and allows us to organise meet-ups, talks, cultural events for members and to offer group discounts to other events in Gothenburg. You will also receive an almost monthy newsletter (not much happens during the summer) so you can easily keep in touch with what is happening in English in Gothenburg.

Thank you for your support.
Please make a payment of 150:- (covering annual family membership at one address) to the – Anglo-Swedish Society – , plusgiro 242700-3.

Once you have paid, please send an email to the Treasurer at membership(at)angloswedish.se with your name, email and postal address and details of your payment.

 

General Data Protection Regulation (GDPR)
We use your personal information to be able to send information to you by letter or
E-mail. We do not share your personal information with others, they stay with us.

You are entitled to know what information we have about you in our records, to get them corrected or deleted, and you can say no to communication from us.

We collect the following information:
# Name
# Contact information including e-mail address
# Membership Payment History
# Event attendance history
On leaving the Society all personal data is removed.

You are welcome to contact us at membership (at) angloswedish.se if you have questions.

 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR).
De personuppgifter vi samlar in är de som du själv har uppgivit till oss när du registrerade dig som medlem.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka information till dig via brev eller
e-post. Vi delar inte dina personuppgifter med andra, de stannar hos oss.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till kommunikation från oss.

Vi samlar in följande information:
# Namn
# Kontaktinformation inklusive e-postadress
# Medlemskapsbetalningshistorik
# Händelse närvarohistorik

När du lämnar sällskapet tas alla personuppgifter bort.

Du är välkommen att kontakta oss på membership(at)angloswedish.se om du har frågor.

Advertisement