Early History

brylcreem_ad

An extract from Nordisk Familjebok 1922:

Anglo-Swedish Society

“Engelsk-svenska sällskapet”, en i London sedan 1918 verkande sammanslutning mellan engelsmän och svenskar med ändamål att främja kulturella förbindelser och andligt utbyte mellan det svenska och det engelska folket genom föredrag om de båda folkens språk, litteratur, konst, samhällsliv, historia, näringsliv:, seder och övrig kultur, genom utställningar och bibliotek, genom periodiska publikationer samt genom rese- och studiestipendier. Sällskapet, som upprättat en expeditionsbyrå förenad med klubbrum och bibliotek i en gammal historisk byggnad vid n:r 10, Staple inn, High Holborn, London W. C., har till beskyddare (“patrons”) kronprins Gustaf Adolf, hertigen af Connaught, excellensen grefve H. Wrangel, sir Esmé Howard samt friherre E. Palmstierna.

I Sverige arbeta med samma syfte och medel, under samarbete med ovanstående, Svensk-engelska föreningen i Stockholm samt The Anglo-Swedish Society i Göteborg. Den förra stiftades i nov. 1919, härvid kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Margareta åtgå sig att vara föreningens beskyddare. Föreningens hedersledamöter äro engelske ministern i Stockholm mr. C. Barclay, dennes maka, grefve H. Wrangel och statsministern Hj. Branting. Som ordf. fungerar ärkebiskop N. Söderblom, som vice ordf. häradshöfding M. Wallenberg samt som sekreterare direktören Louis Zettersten, med aktuarien T. Jerneman och kaptenen A. F. Merry som assistenter.

Anglo-Swedish Society i Göteborg, stiftad i dec. 1920, har kombinerad kommersiell upplysningsbyrå och klubbrum med bibliotek. Dess ordf. är bankdirektör G. Dickson och sekreterare pastorn och vice konsuln Ch. Baldwin. Medlemsantalet är 1,300 (1921).

http://runeberg.org/nfcn/0324.html

George Dickson  – ordförande 1920-1930

Född 8 juli 1862
Död 7 oktober 1933 (71 år)
Yrke/uppdrag Bankdirektör

George Dickson, född 8 juli 1862 i Göteborg, död 7 oktober 1933 i Lerum,[1][2] var en svensk bankdirektör.

Han var son till Edward Dickson och Isobel Gordon, och var sedan 1896 gift med Bell Dickson, dotter till disponent William Gibson och Ingeborg Kjellberg, Carl Kjellbergs dotter.

Dickson blev 1881 anställd på Union Bank of Scotlands London kontor. År 1900 kom han till Göteborgs Enskilda Bank. Från 1903 var han kassadirektör och 1905-1922 verkställande direktör och efter det styrelseordförande i Göteborgs Bank.[2] Ordförande i Göteborgs intecknings garanti AB, Robert Dicksons stiftelse och Anglo-Swedish Society 1920-1930.[2] Styrelseledamot bland annat i Göteborgs museum, Trävaru AB Dalarne, Jonsereds Fabrikers AB.

Han är begravd på Östra kyrkogården i Göteborg.[3]

http://runeberg.org/svda/1933/0263.html

Charles Henry Robert Baldwin, Sekreterare. 1920-1927

(1881-1944) Kyrkoherde Engelska församlingen Göteborg 1914-1927 och Strobritanniens tf vice konsul 1920, dess tjg generalkonsul olika perioder 1920-26, dess vice konsul 1926-28. Verks som präst från 1905, kyrkoherde Storbritannien 1927-39.
Kungliga Vasaorden 1925 (The Royal Order of Vasa is a Swedish order of chivalry, awarded to citizens of Sweden for service to state and society especially in the fields of agriculture, mining and commerce. It was unrestricted by birth. Since 1974 the order is no longer conferred. )
Advertisement